۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تعداد بازدید: ۳۲۰

اطلاعیه:

مراجعه کنندگانی که در زمان ثبت نام نتوانسته اند اقدام به پرداخت هزینه نمایند، یا مراجعه به صفحه رهگیری و درج کد رهگیری میتوانند ادامه ثبت نام خود را پی گرفته و اقدام به تکمیل ثبت نام نمایند.

 

همچنین مراجعه کنندگانی که موفق به دریافت کد رهگیری از سیستم نشده اند با مراجعه به صفحه بازیابی کد رهگیری ، می توانند نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.